معرفی

شرکت آریبکو ( تجارت صنعت آرارات )
فعالیت خودرا درزمینه ی پمپ های هیدرولیکی درسال 1382 آغازبا کسب نمایندگی انحصاری شرکت هیپوسان درسال
1383 اولین گامهای موفقت را درزمینه هیدرولیک , پنوماتیک و ابزار دقیق برداشت.
این شرکت مفتخر است که توانسته دامنه فعالیت خودرا طی سالها تجربه وپیشرفت روز افزون با کسب نمایندگی
انحصاری شرکت هیدروسیر سازنده جکهای کمپرسی وتلسکوپی درسال 1385 وموفقیت در کسب انحصاری شرکت
هیدروسان درسال 1388 توسعه دهد.
آریبکو پس از کسب نمایندگی شرکتهای سازنده جکهای کمپرسی وتلسکوپی اچ وای دی HYD وهیدروتیپ درسالهای 1390 و
1391 تأمین کننده بیشترین سفارشات جکهای کمپرسی درایران شد . وهمچنین به عنوان نماینده شرکت ایربرمسه درزمینه
)سوپاپهای بادی وکواکس درزمینه شیرهای برقی افتخار تأمین سفارشات بیشترتولیدکنندگان ومصرف کنندگان گرامی
داخلی را کسب نمود.
تلاش برای خدمتگذاری به شما تولیدکنندگان ومصرف کنندگان ما را برآن داشت تا با اخذ نمایندگی شرکت جک سازی
هیپوماس درسال 1394 همکاری بیشتری باهموطنانمان داشته باشیم .
وامروز شرکت آریبکودرکنارشماست تا به لطف خدای متعال ویاری دوستان گامی درجهت تأمین خواسته های صنعتی
کشورمان برداشته وموفق وسربلند باشیم .

برندها

Translate»