توقف خودرو در شتاب بر روی جاده لغزنده می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. سیستم های ترمز ضد قفل ای بی اس (ABS) که از ابتدای کلمات (Anti-lock braking systems) می آید این چالش را برطرف کرده اند. در حقیقت در روی سطوح لغزنده حتی رانندگان حرفه ای نیز نمی توانند بدون ترمز ای بی اس (ABS) به سرعت واکنش نشان دهند.

  در خودروهايي که  فاقد ترمز ABS می باشند  وقتی  راننده پای خود را روی پدال ترمز بطور ناگهانی فشار دهد در صورتی  که جاده  لغزنده  باشد  خودرو تعادل خود را از دست خواهد داد  اما سيستم ترمز ای بی اس ABS اين  نقص را برطرف کرده و اجازه  قفل شدن  کامل به چرخ را نميدهد  و باعث می شود که  خودرو هم  تعادل  خود را از دست  ندهد  و هم سريعتر  ترمز کند ومتوقف شود .ترمز گيری مطمئن  و  کنترل  شده  زمانی  است  كه بين مقاومت ايجاد شده توسط  سيستم  ترمز  و   مقاومت ايجاد شده توسط تايرها و سطح جاده رابطه زير برقرارباشد: مقاومت در سیستم ترمز <مقاومت بین سطح جاده و تایره

•   در صورت قفل شدن چرخهای عقب خودرو روی سطح جاده  سر می خورد و به دور خود می چرخد و اگر چرخ های جلو قفل شود کنترل فرمان از دست راننده خارج می شود سيستم ترمز ABS فشاري که در سيستم وجود دارد و به سيلندر چرخ وارد  می شود را به گونه ای کنترل می کند که از قفل شدن چرخ های خودرو در جاده های لغزنده و يا  هنگام ترمزهای شدید جلوگيری شود درخودروهای معمولی که فاقد ترمز ABSمی باشد اگر ترمز گيری در جاده ای لغزنده صورت گيرد راننده برای کنترل خودرو بايد به صورت تلمبه زدن که به صورت اين  می باشد که پدال را فشار و ان را رها کند اين عمل راچندين  بار سريع انجام  دهد تا  بتواند تعادل خودرو را حفظ کند اما  در سيستم ترمز ABSاين عمل به صورت خودکار و با سرعت بيشتر و دقيق تر انجام می شود